Приступница

penПословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки

                                    

                                     -    Приступни лист  -

 

Назив фирме/предузетника/физичког лица
Седиште
Адреса
Матични број
ПИБ
Основна делатност
Контакт телефон
Е-маил / интернет сајт
Директор/лице за заступање
Искуства у јавним набавкама
Разлози приступања удружењу
Очекивања