O нама

Zastava Srbije

Председник удружења:

Јасмина Марковић, Тендери д.о.о, Крагујевац

Чланови управног одбора:

1. Јасмина Марковић, Тендери д.о.о., Крагујевац
2. Радомир Петровић, Аутомеханика-промет, Београд
3. Костић Ивица, С.З.Т.Р. „Љуба-инвест“, Параћин
4. Зорица Белоица, „BBS Serbia“, Крагујевац
5. Горан Дугоњић, „FAAS“ д.о.о. Београд

Чланови надзорног одбора:

1.    Нада Ковачевић, Неимар пут, Салаковац
2.    Рајко Спаић, „Voxel“, Београд
3.    Иван Стојановић, „Cloud Telecommunication“, Београд

Чланарина

Чланови удружења су одржали прву радну седницу, на којој су усвојили правна акта удружења неопходна за функционисање истог. На радној седници је одлучено да годишња чланарина износи:


За привредна друштва – 150 еура по званичном курсу НБС на дан уплате
За предузетнике – 100 еура по званичном курсу НБС на дан уплате
За физичка лица – 50 еура по званичном курсу НБС на дан уплате.