За медије

ПРЕС ЛИСТ

Оснивачка скупштина Пословног удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки

9. децембар 2010. године,  у Крагујевцу

Понуђачи у јавним набавкама који теже позитивним  променама на тржишту јавних набавки, оснивају невладино, нестраначко, и непрофитно удружење -  Пословно удружење понуђача Србије  у поступцима јавних набавки "Понуђачи Србије".

Визија Удружења: Заговарање и увођење тржишне и фер конкуренције, у поступцима јавних набавки, засноване на западно-европском систему вредности.

Наша мисија је да применом позитивне праксе из западноевропских земаља допринесемо стварању тржишних услова уз поштовање потпуне транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки у Србији.

Циљеви Удружења су:

Отклањање недостатака у поступцима јавних набавки; унапређење транспарентности, јавности и одговорности у поступцима јавних набавки; унапређење тржишних услова у поступцима јавних набавки; унапређење квалитета понуда; стварање услова за већу и фер конкурентност; подизање нивоа законитости и правичности; заштита права у поступцима јавних набавки; организовање семинара и радионица; стручно образовање и усавршавање чланова; заједнички промотивни наступи на сајмовима и презентацијама; цивилна контрола  јавности и трошења јавних средстава и сл.

Тржиште јавних набавки ангажује око 5 милијарди ЕУР-а годишње. Чини га 12.000 директних и индиректних корисника који закључе око 150.000 уговора.

Оснивачки одбор истиче, да је у претходном периоду имао скроман, али охрабрујући допринос у овој области:

Суочени са праксом у јавним набавкама, понуђачи су закључили да би формирање невладине асоцијације  допринело, како квалитету понуда и већој економији трошења буџетских средстава, тако и стварању предуслова за бржу европску интеграцију Србије.

 


У Крагујевцу, дана 28.01.2011. године, одржана је друга седница Пословног удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки.

Присутне чланове удружења и госте  поздравила је  Јасмина Марковић, председник Удружења. Упознала их,  да је Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки  уписано у Регистар удружења који води Агенција за привредне регистре Србије и да су испуњени сви услови да би Удружење убудуће функционисало. „Верујем да је, управо у нашем заједничком деловању кључ до пута успеха и да тај пут неће бити нимало лак, неки од изазова који су пред нама, јављају се у различитим сферама и сегментима у поступцима јавних набавки, од припреме понуде за тендер, отварања понуда, вредновања, избора најповољније понуде или обуставе поступка, а да не говоримо о сегменту кашњења у наплати реализованих уговора у поступцима јавних набавки.  Верујем да ћемо нашим залагањем кроз активности удружења успети да побољшамо наш положај у поступцима јавних набавки и да ћемо помирити одредбе Закона о јавним набавкама са практичним потребама понуђача.“ – речи су Јасмине Марковић.

У складу са Статутом Удружења усвојени су:  
Професионални кодекс понашања чланова удружења, којим су уређена етичка начела и правила понашања за све чланове Пословног удружења понуђача Србије у поступцима јавних набавки, као и Правилник о раду Скупштине.

Изабран је председавајући Скупштине,  чланови Управног одбора и Надзорног одбора.
Чланови Удржења су, и могу бити правна лица, предузетници, као и физичка лица, која показују интересовање за поступке јавних набавки.

Усвојена је Одлка о висини годишње чланарине: за привредна друштва 150 ЕУР-а, за предузетнике 100 ЕУР-а, за физичка лица 50 ЕУР-а. Уплату чланарине, чланови врше на рачун Удружења по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Усвојен је План активности Удружења за 2011. годину. . Поменућемо само неке од планираних активности које су значајне за понуђаче директно, а индиректно за наручиоце и за јавни интерес: прецизирање активности и иницирање поступака за решавање приоритетних системских питања у поступцима јавних набавки; преко стручних тела и органа  Удружења организоваћемо сталну сарадњу са институцијама и наручиоцима у заједничком интересу;  организовање едукативних семинара и практичних радионица за чланове удружења ; решавање актуелних питања и изазова у јавним набавкама.

Најављене су и две кампање, о којима ћете имати прилике више да сазнате на сајту www.ponudjacisrbije.com током фебруара месеца.


 НИ ПО БАБУ НИ ПО СТРИЧЕВИМА, ВЕЋ ПО ПРАВДИ БОГА ИСТИНОГА“